policealna szkoła produkcji muzycznej

Policealna Szkoła Produkcji Muzycznej została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Wrocławia i posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Kształci w zawodzie Technik Realizacji Dźwięku. Nauka kończy się egzaminem państwowym i po jego zaliczeniu uzyskaniem tytułu zawodowego oraz świadectwa ukończenia szkoły.

zajęcia

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Zjazdy (sobota/niedziela) średnio dwa razy w miesiącu.
Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry).
Liczba godzin zajęć 700.

Opłata za rok nauki 4788 zł.
Przy płatności z góry rabat 10% (478,80 zł).
Możliwość rozłożenia opłaty na nieoprocentowane raty.
Rata miesięczna - 399 zł miesięcznie,
płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
Cena jest niezmienna przez cały okres trwania nauki.

Opłata za rok nauki pokrywa:
- zajęciach obowiązkowe według planu zajęć,
- możliwość korzystania ze studia nagrań,
pracowni muzycznych oraz sali komputerowej
(poza godzinami zajęć po uprzedniej rezerwacji),
- legitymację,
- zaświadczenia do ZUS,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- egzaminy semestralne,
- egzaminy poprawkowe.

rekrutacja

Rekrutacja trwa.
Porsimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
Zajęcia rozpoczynają się w lutym 2019.

Opłata rekrutacyjna 399 zł (nie wlicza się w opłatę za rok nauki).

Aby zapisać się do Policealnej Szkoły Produkcji Muzycznej należy złożyć online "podanie o przyjęcie do
Policealnej Szkoły Produkcji Muzycznej":


Następnie należy postępować według regulaminu rekrutacji do Policealnej Szkoły Produkcji Muzycznej dostępnego poniżej.

w programie nauczania m.in.:

- produkcja utworów muzycznych
- miks
- mastering
- udźwiękawianie filmów, reklam i gier
- tworzenie live act'ów
- rejestracja audio i nagrania na żywo
- korekcja i filtry
- kompresja i procesory dynamiczne
- synteza dźwięku i syntezatory
- konfiguracja i programowanie MIDI
- harmonia w muzyce nowoczesnej
- aranżacja i kompozycja
- sampling
- adaptacja akustyczna i fizyka dźwięku
- kształcenie słuchu
- teoria i historia muzyki
- Ableton Live 10
- Logic Pro X


nauczyciele

Nasz zespół to wyłącznie aktywni twórczo, wybitni producenci, muzycy i realizatorzy, którzy są związani z czołowymi polskimi projektami muzycznymi.
To artyści, którzy koncertowali, nagrywali i realizowali nagrania na scenach całego świata! Teoretykom mówimy nie!


dlaczego my?

To jedyna taka szkoła w Polsce.
Stworzyliśmy miejsce, w którym sami chcieliśmy się uczyć gdy zaczynaliśmy naszą muzyczną przygodę.
To kreatywna przestrzeń, w której podczas wielu koncertów, sesji nagraniowych i warsztatów spotkają się Ci, którzy dopiero zaczynają z tymi, którzy już zdążyli wylalać nie jedną kroplę potu na scenach i w studiach całego świata.
To miejsce wyposażone w optymalną kolekcję sprzętu do tworzenia nowoczesnej muzyki.
To przede wszystkim szkoła artystyczna, w której dźwięk nie jest tylko równaniem fizycznym tylko uczuciem.
Wszystkie teoretyczne zajęcia muzyczne prowadzimy w formie praktycznych ćwiczeń.
Nasi wykładowcy to aktywni twórczo, wybitni artyści, uczestniczący w czołowych polskich projektach muzycznych,
koncertujący i nagrywający na całym świecie.
Przygotowaliśmy autorską interpretację programu nauczania uwzględniającą współczesne gatunki muzyki elektronicznej
i nowoczesne narzędzia do jej tworzenia.
Poza godzinami zajęć każdy słuchacz może nieodpłatnie korzystać:
- ze studiów nagrań
- z sali komputerowej wyposażonej w 10 stacji do produkcji muzycznej
- z pracowni muzycznych

Rozwijaj się, ucz się i twórz swoje dźwięki u nas.
MY KOCHAMY MUZYKĘ!