600 M2 KREATYWNEJ PRZESTRZENI MUZYCZNEJ

ODDAJEMY JĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI W ŚCISŁYM CENTRUM WROCŁAWIA

Kreatywna przestrzeń Szkoły Muzyki Nowoczesnej to 4 studia nagrań, 3 pracownie muzyczne i 11 komputerowych stanowisk do produkcji muzycznej a wszystko wyposażone w sprzęt z najwyżej półki.

Każdy słuchacz i uczeń SMN uzyskuje do niej DARMOWY dostęp w trakcie trwania nauki. Chcemy abyś poza godzinami zajęć
realizował swoją pasję, rozwijał umiejętności i tworzył muzykę.

Jeżeli nie jesteś słuchaczem lub uczniem SMN a chcesz nagrywać, produkować lub w inny muzyczny sposób skorzystać z
kreatywnej przestrzeni SMN to zapoznaj się z naszą ofertą. Szczegóły już wkrótce.

PRODUKCJA MUZYCZNA / DŹWIĘK NA ŻYWO

DWA KIERUNKI W SZKOLE POLICEALNEJ

REKRUTACJA